Rešitve

Zavedamo se zahtevnosti sodobnega poslovanja, za to ponujamo bogato okolje za upravljanje informacij, ki si ga lahko vsako podjetje oblikuje glede na potrebe poslovnih procesov ter delovnega okolja.

9 programskih rešitev za vse težave

Družina Sidoksis

Z uporabo družine SidoksisDMS boste dokumente imeli hranjene na enem mestu, jih našli hitreje, vam pa bo s tem omogočen nadzor delovnih procesov ter odkritje ozkih grel v poslovnem procesu, ki jih boste posledično lahko tudi odpravili oz. izboljšali.

Omogočena vam bo racionalizacija postopkov, izključitev nepombembnih aktivnosti, izboljšali boste kontrolo kakovosti in zadovoljstvo strank, pospešen bo prodajni proces.

Za znižanje stroškov poslovanja je veliko načinov, toda le malo načinov je tako učinkovitih in enostavnih kot je družina rešitev SidoksisDMS .

 • Sidoksis eDOKUMENT je programska rešitev za upravljanje dokumentov (DMS).
 • Sidoksis eRAČUNI je programska rešitev za obdelavo vhodnih računov.
 • Sidoksis OCR je programska rešitev za razpoznavo vsebine in avtomatizacijo procesa prejetih računov.
 • Sidoksis eISODOK je programska rešitev za obvladovanje procesov in dokumentov po standardu ISO.
 • Sidoksis eDovolilnice je programska rešitev, ki avtomatizira reševanja različnih zahtevkov kot so zahtevki za odsotnost/prisotnost , za službeno pot itd…
 • Sidoksis ERParhiv je programska rešitev za elektronsko arhiviranje ERP dokumentov.
 • Sidoksis eSestanki je programska rešitev za računalniško podporo pri vodenju sestankov. Rešitev nam omogoča pripravo različnih vrst sestankov (pripravljene podloge), avtomatizirana priprava vabil, nazoren prikaz sklepov, poročanje o realizaciji sklepov.
 • Sidoksis ePlače je programska rešitev za kreiranje digitalnih plačilnih list.
 • Sidoksis ePošta je programska rešitev za obdelavo vhodne pošte in vseh procesov povezanih z vhodnimi dokumenti.

Sidoksis eDOKUMENT

Sistem za upravljanje dokumentov zmanjša napake in poveča produktivnost ter učinkovitost zaposlenih, zniža stroške poslovanja, poveča varnost, pridobivanje in deljenje informacij ter olajša vodenje organizacije.

Ali veste, kaj ima vsako podjetje skupnega? Ni pomembno, ali gre za tehnološko podjetje, zdravstvo, proizvodnjo, avtomobile, kozmetiko, finance ali katero koli drugo podjetje … vsa obsežno uporabljajo dokumente. Dokumenti so gradniki vsakega podjetja, igrajo osrednjo vlogo pri pravilnem delovanju in splošnem uspehu podjetja.

Težava je v tem, da bolj ko ustvarjamo dokumente in se za delo zanašamo nanje, bolj pomembno postaja imeti sistem za upravljanje z dokumenti (DMS. Sistem za upravljanje z dokumenti ima veliko vlogo pri lažjem, hitrejšem in učinkovitejšem izvajanju vseh opravil, povezanih z upravljanjem dokumentacije.

Samodejno izpolnjevanje in kontrola obveznih podatkov.

Optični zajem vhodnih računov in avtomatski zajem digitalnih računov.

Dinamično določevanje podpisnikov računa in prenos v ERP. 

Celovita revizijska sled s komentarji.

Sidoksis eRAČUNI

Elektronsko izdajanje računov je boljši način poslovanja; je cenejši, hitrejši, manj zmoten, poenostavljen in neposredno integriran v računovodski proces; je okolju prijaznejši od papirnega izdajanja računov.

eRačuni napravijo prehod v digitalno dobo, podjetju dajajo celovito rešitev za procesiranje vhodnih računov: od optičnega zajema, digitalizacije, prenosa do ustreznih oddelkov in odgovornih oseb. Prejete račune boste imeli na enem mestu, ne glede na to, ali je račun prišel v elektronski obliki, v formatu PDF ali na papirju.

Obstaja veliko prednosti uporabe eRačunov:

 • Splošno udobje in izboljšana produktivnost. Izognete se lahko številnim uram ročne obdelave z uporabo predlog in hitrim ter varnim elektronskim pošiljanjem.
 • Ponavljajoče se račune lahko pošljete avtomatizirano, s tem sprostite delovne naloge internih kadrovsih virov.
 • Zmanjšanje tveganj z zamudami pri plačilih s papirnatimi računi in izbljšanje denarnega toka s hitrejšimi in poenostavljenimi plačili, posodobljenimi v realnem času.

Sidoksis OCR

Razpoznava vsebine in avtomatizacijo procesa prejetih računov. Optično zajemite dokumente za samodejno preverjanje, preglede, urejanje in analizo. S tem prihranite čas, potreben za ročno obdelavo dokumentov in vnos podatkov.

Večina poslovnih tokov vključuje informacije iz tiskanih medijev – papirnati obrazci, računi, optično prebrani dokumenti in natisnjene pogodbe. Čeprav je brezpapirno upravljanje dokumentov prvi korak, optični zajem dokumentov  zahteva ročno vnašanje podatkov in je lahko dolgočasen in počasen postopek, nagnjen k človeškim napakam.

Tehnologija OCR rešuje težavo s samodejno pretvorbo zajetih dokumentov v besede. Prebrani podatki nato služijo za avtomatizacijo procesov in izboljšanje produktivnosti.

Sidoksis eISODOK

Učinkovito obvladovanje celotne dokumentacije, skladno z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001.

Zagotovljeno je učinkovito obvladovanje celotne dokumentacije, skladno z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001, saj rešitev omogoča sledljivost dokumentov v smislu usklajevanja, potrjevanja, pregledovanja tako trenutno veljavne verzije, kot tudi vseh predhodnih izdaj in sprememb v njih. 

Uporabniku prijazna aplikacija zagotavlja ustrezno zaščito dokumentov, saj dostope do njih definirate sami, na ravni posameznega uporabnika ali uporabniških skupin. S tem so uporabnikom (zaposlenim) vedno na razpolago samo tisti dokumenti, do katerih imajo pravice dostopati. 

Pomembna funkcionalnost je tudi zmogljiv iskalnik, ki uporabniku omogoči učinkovito iskanje dokumenta na različne načine

Sidoksis eDovolilnice

Avtomatizacija elektronskega odobravanja zahtevkov za odsotnost/prisotnost.

Najveretneje so vsem poznani papirnati obrazci za odobritev dopusta, pa tudi pot, ki jo le-ti morajo opraviti. Zaposleni so obrazec najprej dolžni izpolniti, poiskati nadrejeno osebo, da obrazec podpiše (seveda, v primeru, da dopust tudi odobri), nato jih čaka še pot v kadrovsko službo, kjer opravijo ročni vnos v evidenco delovnega časa.

Z novo rešitvijo lahko zaposleni zahtevek odda sam v elektronski obliki, o zahtevku je nadrajena oseba seznanjena z elektronskim sporočilom. Po odobritvi ali zavrnitvi je zaposleni z odločitvijo nadrejenega seznanjen s povratnim elektronskim sporočilom. Prenos v sistem za evidenco delovnega časa je samodejen.

Sidoksis ERPArhiv

Avtomatsko arhiviranje ERP dokumentov v ozadju rednega dela uporabnikov.

Vsa podjetja morajo razmisliti o strategiji za varnostno kopiranje podatkov, podatki so srce podjetja, zato je ključnega pomena, da jih zaščitite. Ključen je varnostni arhiv baze podatkov ERP.

Prednost varnostnega kopiranja podatkovne baze je v primeru, da izgubite kritične poslovne ali finančne podatke zaradi naravnih nesreč, okvar strojne opreme in sistema ali računalniških virusov in zlonamerne programske opreme. Nato lahko enostavno obnovite varnostno kopijo podatkovne baze z minimalnim vplivov na vaše poslovanje.

Sidoksis eSestanki

Aplikacija za vodenje sestankov,s katero nadomestimo nepregledno vodenje sestankov v Excelovi oz.Wordovi datoteki in papirnati obliki.

Vsakemu od nas se je že zgodilo, da smo se na sestankih dogovorili o določenih aktivnostih ter sprejeli sklepe o njihovem izvajanju, na koncu pa so zadolžitve ostale zgolj na papirju, saj celovit pregled oz. nadzor nad tem, kdo je za kaj zadolžen in koliko dela je že bilo opravljenega, enostavno ni bil možen.  

Če se želite izogniti temu, da sklepi vaših sestankov ostanejo zapisani le na papirju, da se pozabi kdo je za izvršitev določenega sklepa zadolžen in do kdaj mora biti naloga opravljena, potem mora biti proces vodenja sestanka elektronsko podprt.

Digitalno vabilo, zapisnik, sklepi in zadolžitve ter poročanja.

Izdelate lahko predloge sestanka in jih klasificirate.

Sidoksis ePlače

Kreiranje PDF/A plačilnih list, njihovo zaščito z individualnim geslom vsakega zaposlenega, posredovanje plačilnih listov po elektronski pošti, elektronsko potrditvijo prejema plačilne liste ter elektronsko hrambo.

Prehod na elektronske plačilne liste vas ne samo označi kot sodobnega delodajalca – prinaša oprijemljive koristi. Ker so plačilne liste na voljo na spletu, jih ni treba tiskati ali pošiljati osebju – zmanjšate svojo porabo za papir in poštnino. Dodatne porabite manj papirja in črnila – prispevate k okoljskim ciljem in ciljem zmanjševanja odpadkov.

Omogočamo posredovanje in elektronsko hrambo vseh dokumentov vezanih na plačilne liste: obvestila o plačani dohodnini, regresu, obrazec M4 in drugih.

Sidoksis ePošta

Elektronsko upravljanje vhodno – izhodne pošte.

Vsak dan prejmete velike količine dohodne papirnate pošte, kot so administrativni dokumenti (računi dobaviteljev, naročilnice, vprašalniki, ankete, ponudbe itd.). Pošta je razdrobljena, pregled težak in ni vpogleda v faze obdelave. 

Z digitalnim upravljanjem pošte je vsa pošta na enem mestu, dosegljiva vsem zaposlenim v vsakem trenutku kjer koli in kadar koli, napravljeni so dosledni arhivi in možni jasni vpogledi kje se pošta nahaja in v kakšni fazi obdelave je. 

Dokumente lahko zajemate iz večih virov in iz različnih lokacij.

Vsa pošta se shranjuje centralno, ustrezno z zakonodajo.

Napreden iskalni sistem

Pošljite nam povpraševanje in v nas prepoznajte novega partnerja.

Scroll to Top